OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky:

 

Dodavatelem a provozovatelem tohoto internetového obchodu od 15.8. 2019 je:

Firma:

Martin Tesař

Specializovaný E-shop

Železničních mnodelů

Albína Krejčího 797/10

679 61 Letovice

IČO: 08347697

DIČ: CZ8403293767 Plátce DPH od 1.2. 2020

IČP: 1012839591

Zahájení podnikatelské činnosti  17.7.2019

___________________

Provozovna (kamenný obchod): internetový obchod i nadále funguje bez omezení včetně expedice objednávek:

Pražská 970

679 61 Letovice 

IČO: 08347697

DIČ: CZ8403293767 Plátce DPH od 1.2. 2020

IČP: 1012839591

Zahájení podnikatelské činnosti  17.7.2019

 

Objednávky zboží

a) zboží je možné objednávat prostřednictvím jednotlivých oddělení tohoto obchodu

b) telefonicky na tel 00420/776348734.  od 10.00 - 16.00 hodin

c) písemné objednávky na adresu Martin Tesař, Albína Krejčího 797/10, 679 61 Letovice

d) e-mailem na adresu: info@zeleznicni-modelarstvi.cz

   Vaše objednávka (pokud objednáváte telefonicky či e-mailem) musí bezpodmínečně obsahovat tyto následující údaje:

- označení zboží (kód zboží)
- název zboží
- objednávané množství
- adresu kam má být zboží doručeno (pokud má plátce jinou adresu než místo dodání také fakturační adresu)
- způsob doručení, předání zboží a platby

- kontaktní informace pro další případnou komunikaci se zákazníkem (nejlépe telefon, případně E-mail)

   Zákazník podáním objednávky v e-shopu (stisknutím tlačítka OBJEDNAT/ODESLAT) potvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem, s obchodními a dodacími, platebními a reklamačními podmínkami. V tuto chvíli zákazník odeslal závaznou objednávku a je mu doručena zpráva o tom že jsme objednávku obdrželi. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě odeslání objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícícm.

   Za závazné se považuje potvrzení e-mailové, případně telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné a na vznik kupní smlouvy nemá vliv). Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) musí obsahovat aktuátní obchodní podmínky a reklamační podmínky.

 

Na výrobky zakoupené do 31.12. 2013 se vztahuje starý občanský zákoník číslo 40/1964 sb., a na výrobky zakoupené od 1.1. 2014 se vztahuje již NOZ, zákon číslo 89/2012 sb.

Dále dle požadavku paragrafu 1820 odstavec 1. NOZ před uzavřením smlouvy nebo před tím než spotřebiteli učiní závaznou nabídku jsou poskytnuty tyto informace.

Pokud lze využít práva na  odstoupení od  kupní smlouvy, podmínky lhůtu a uplatnění tohoto práva jakož  i formulář pro odstoupení od smlouvy jehož  náležitostí stanoví prováděcí právní předpis.

Cena zboží:

 Cena zboží je uvedena na kartách zboží v jednotlivých odděleních, kategoriích a to včetně DPH ( ale plátci DPH jsme). Ceny jsou smluvní. Podle způsobu doručení zboží bude při výpočtu celkové ceny zásilky připočítána také cena poštovného.  

Stornování objednávky ze strany kupujícího:

Dle ustanovení paragrafu 1831 od. 1 zákona číslo 89/2012, OZ, ve znění pozdějších předpisů, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, od odstoupení od kupní smlouvy zboží,

které od něho obdržel. Dle  ustanovení paragrafu 1832 odstavec 1, zákona číslo 89/2012, OZ ve znění pozdějších předpisů stanovuje podnikateli následující povinnost - pokud odstoupí spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladu na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem.

Podniaktel vrátí spotřebiteli přijaté pěněžní prostředky jen tehdy, pokud tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Dle ustanovení paragrafu 1833 zákona číslo 89/2012, OZ, ve znění pozdějších předpisů, spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním s tímto zbožím jinak, než  je nutné sním nakládat

s ohledem na  jeho povahu a vlastnosti to neplatí pokud podnikatel nesdělil informace podle  ustanovení paragrafu 1820 odstavec jedna písmeno F.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží či se neůměrně (déle než 30 dnů) prodlužuje dodací lhůta ze strany dodavatele. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, případně mu bude nabídnuto podobné zboží ve stejné kvalitě. Vyhrazujeme si právo odstoupení od kupní smlouvy v případě že zákazník námi dodané zboží opakovaně přeprodává třetí straně nebo zboží nabízí v bazarech. 

 

Odstoupení od kupní smlouvy:

 

Dle ustanovení paragrafu 1831 od. 1 zákona číslo 89/2012, OZ, ve znění pozdějších předpisů, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, od  odstoupení od kupní smlouvy zboží, které od něho obdržel. Dle  ustanovení paragrafu 1832 odstavec 1, zákona číslo 89/2012, OZ ve znění pozdějších předpisů stanovuje podnikateli následující povinnost - pokud odstoupí spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladu na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem.

Podniaktel vrátí spotřebiteli přijaté pěněžní prostředky jen tehdy, pokud tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Dle ustanovení paragrafu 1833 zákona číslo 89/2012, OZ, ve znění pozdějších předpisů, spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním s tímto zbožím jinak, než  je nutné sním nakládat s ohledem na  jeho povahu a vlastnosti to neplatí pokud podnikatel nesdělil informace podle  ustanovení paragrafu 1820 odstavec jedna písmeno F.

 

Formulář pro vrácení/výměnu zboží a reklamaci zboží

 

Dodací podmínky:

   Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikáni kupujícího nadepsané ve formulaři objednávky, neuvede-li kupujíci do objednávky misto jiné. Zboží bude dodáno prostřednictvím přepravní společnosti  či přepravní služby, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním České poště či smluvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením ceny při převzetí. Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době (tj. zpravidla do deseti pracovních dnů) po příjmu platné objednávky.

   Doba pro dodání zboží se může (při objednávkách výrobků prodlužovat, kvůli chybějícím dílům u výrobců, i výpadkům subdodavatelům) případech být delší, o této skutečnosti bude zákazník včas informován nebo se i sám může informovat. Nedodá-li prodávající zboží ani v dodatečně prokazatelné stanovené době, je kupující oprávněn od kupní smlouvy bez uvedení dalších důvodů odstoupit. Nedodá-li prodávající zboží nebo není schopen ani v dodatečně prokazatelné stanovené době zboží dodat a neoznámí tuto skutečnost kupujícímu, je kupující oprávněn od kupní smlouvy bez uvedení dalších důvodů odstoupit.

 

Provozovna: V naši provozovně na adrese Pražská 970, 679 61 Letovice zde si můžete zboží osobně převzít pouze po předchozí úhradě převodem na náš firemní účet, v provozovně lze provést úhradu v i hotovosti, , kreditní kartou ani šekem ne.

 

Zasílání zboží do zahraničí:

Platba ze zahraničí je možná bankovním převodem na náš firemní účet nebo zasíláme zboží na dobírku kde zákazník uhradí zboží přepravci, finanční prostředky nám jsou následně doručenyn na náš firemní účet. Ceny poštovného do zahraničí jsou stanoveny podle platných ceníků a sazebníků daného přepravce a zákazník o jejich výši bude vždy předem informován do zahraničí zvláště do EU zasíláme službou Pošta bezhranic kde zákazník neplatí nic navíc kromě poštovného, které je po dosažení určitého objedmu nákupu zdarma.

 

Platební podmínky:

   Kupní cena zboží je splatná při jeho převzetí. Zboží objednané v našem E-shopu (obchodě) je možné platit těmito způsoby:

 -dobírkou při převzetí zboží kdy zákazník uhradí platbu přepravci, který ji nálsedně zašle na náš firemní bankovní účet (rychlý a bezpečný způsob dodání).

- bankovním převodem na náš firemní účet (nutno platit předem na základě proplacení proforma faktury a zasláním kopie převodního příkazu z banky, fakturu pošleme na uvedený E-mail zákazníka
 

   Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem nejsme plátci DPH. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem podnikatele. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subujektu údajů:

Já, zákazník E-shopu: www.zeleznicni-modelarstvi.cz  Martina Tesaře dále jen Subjekt údajů uděluji tímto:

Jméno a příjmení živnostníka: tímto Martinu Tesařovi

IČO: 08347697

Sídlo: Albína Krejčího 797/10, 679 61 Letovice

Tel:776348734

dále jen ,,Správce"

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

jméno a příjemní, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankovního účtu.

2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

Zpracovávám Vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, E-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby a zákonných důvodů.

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Abych Vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas,

který mně poskytujete a který můžete kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výsloveného souhlasu neposkytujeme.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani kprofilování.

Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osbních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani

neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům,

jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vzněst námitku proti zpracování, máte právo na  přenostitelnost těchto

údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen a zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou 

Znašeho E-shopu můžete kdykoliv požádat o výmaz Vašich údajů a to prostřednictvím E-mailu: info@zeleznicni-modelarstvi.cz 

z newsletru se lze odhlásit kdykoliv pomocí tlačítka odhlásit se v pravo dole.

Správci poskytovány dobrovolně. 

Podpis Subjektu údajů: Martin Tesař

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese:ttmartin@seznam.cz

Uvedené nařízení dle EU vstupuje v platnost dnem 25.5. 2018

 

Závěrečné informace:

   Vyplněním objednávky a registrací do našeho E-shopu kupujíci bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení výše uvedených obchodních podmínek ve znění platném v den odesláni objednávky, jakož i v den odesláni objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. balného a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku v internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně dohodli, že neni-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz"

 

Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

 

Železniční modely nejsou vhodné pro děti do 3 let vzhledem k ostrým rohům, hranám a malým dílům.

Levnější START modely jsou doporučeny pro děti od 6 let, zatímco běžné modely pro dospělé modeláře.

Obchodní podmínky platí od 15.8.2019 poslední úprava 20.5. 2023

 

ZÁKAZNÍK


    Přihlásit nebo Registrovat

NOVINKY E-MAILEM

Máte zájem o zasílání informací o slevách a cenových akcích? Napište zde svoji e-mailovou adresu. Zadáním již registrované adresy se odhlásíte.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon
objednávky, dotazy:

776 348 734 (10:00-16:00)

E-mail:
info@zeleznicni-modelarstvi.cz

Více kontaktů

Vykupujeme modely za hotové

Facebook

Náhradní díly pro TT a H0

Dárkový poukaz ideální dárek pro nerozhodnuté

Odkazy | Powered by: Webglobal

Novinky e-mailem

Máte zájem o zasílání informací o slevách a cenových akcích?
Přihlašte svoji e-mailovou adresu.

Zavřít