OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 

Objednávky zboží

a) zboží je možné objednávat prostřednictvím jednotlivých oddělení tohoto obchodu

b) telefonicky na tel. 724 932 810 od 10.00 - 15.00 hodin

c) písemné objednávky na adresu kamenné prodejny od 1.3. 2015 Pražská 76 679 61 Letovice

d) e-mailem na adresu: info@zeleznicni-modelarstvi.cz

   Vaše objednávka (pokud objednáváte telefonicky či e-mailem) musí bezpodmínečně obsahovat tyto následující údaje:

- označení zboží (kód zboží)
- název zboží
- objednávané množství
- adresu kam má být zboží doručeno (pokud má plátce jinou adresu než místo dodání také fakturační adresu)
- způsob doručení, předání zboží a platby

- kontaktní informace pro další případnou komunikaci se zákazníkem (nejlépe telefon, případně E-mail)

   Zákazník podáním objednávky v e-shopu (stisknutím tlačítka OBJEDNAT/ODESLAT) potvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem, s obchodními a dodacími, platebními a reklamačními podmínkami. V tuto chvíli zákazník odeslal závaznou objednávku a je mu doručena zpráva o tom že jsme objednávku obdrželi. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě odeslání objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícícm.

   Za závazné se považuje potvrzení e-mailové, případně telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné a na vznik kupní smlouvy nemá vliv). Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) musí obsahovat aktuátní obchodní podmínky a reklamační podmínky.

 

Na výrobky zakoupené do 31.12. 2013 se vztahuje starý občanský zákoník číslo 40/1964 sb., a na výrobky zakoupené od 1.1. 2014 se vztahuje již NOZ, zákon číslo 89/2012 sb.

Dále dle požadavku paragrafu 1820 odstavec 1. NOZ před uzavřením smlouvy nebo před tím než spotřebiteli učiní závaznou nabídku jsou poskytnuty tyto informace.

Pokud lze využít práva na  odstoupení od  kupní smlouvy, podmínky lhůtu a uplatnění tohoto práva jakož  i formulář pro odstoupení od smlouvy jehož  náležitostí stanoví prováděcí právní předpis.

Cena zboží:

 Cena zboží je uvedena na kartách zboží v jednotlivých odděleních, kategoriích a to včetně DPH. Ceny jsou smluvní. Podle způsobu doručení zboží bude při výpočtu celkové ceny zásilky připočítána také cena poštovného a balného.  

Stornování objednávky ze strany kupujícího:

Dle ustanovení paragrafu 1831 od. 1 zákona číslo 89/2012, OZ, ve znění pozdějších předpisů, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, od odstoupení od kupní smlouvy zboží,

které od něho obdržel. Dle  ustanovení paragrafu 1832 odstavec 1, zákona číslo 89/2012, OZ ve znění pozdějších předpisů stanovuje podnikateli následující povinnost - pokud odstoupí spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladu na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem.

Podniaktel vrátí spotřebiteli přijaté pěněžní prostředky jen tehdy, pokud tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Dle ustanovení paragrafu 1833 zákona číslo 89/2012, OZ, ve znění pozdějších předpisů, spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním s tímto zbožím jinak, než  je nutné sním nakládat

s ohledem na  jeho povahu a vlastnosti to neplatí pokud podnikatel nesdělil informace podle  ustanovení paragrafu 1820 odstavec jedna písmeno F.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží či se neůměrně (déle než 30 dnů) prodlužuje dodací lhůta ze strany dodavatele. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, případně mu bude nabídnuto podobné zboží ve stejné kvalitě. Vyhrazujeme si právo odstoupení od kupní smlouvy v případě že zákazník námi dodané zboží opakovaně přeprodává třetí straně nebo zboží nabízí v bazarech. 

 

Odstoupení od kupní smlouvy:

 

Dle ustanovení paragrafu 1831 od. 1 zákona číslo 89/2012, OZ, ve znění pozdějších předpisů, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, od  odstoupení od kupní smlouvy zboží,

které od něho obdržel. Dle  ustanovení paragrafu 1832 odstavec 1, zákona číslo 89/2012, OZ ve znění pozdějších předpisů stanovuje podnikateli následující povinnost - pokud odstoupí spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladu na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem.

Podniaktel vrátí spotřebiteli přijaté pěněžní prostředky jen tehdy, pokud tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Dle ustanovení paragrafu 1833 zákona číslo 89/2012, OZ, ve znění pozdějších předpisů, spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním s tímto zbožím jinak, než  je nutné sním nakládat

s ohledem na  jeho povahu a vlastnosti to neplatí pokud podnikatel nesdělil informace podle  ustanovení paragrafu 1820 odstavec jedna písmeno F.

 

Dodací podmínky:

   Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikáni kupujícího nadepsané ve formulaři objednávky, neuvede-li kupujíci do objednávky misto jiné. Zboží bude dodáno na dobírku prostřednictvím České pošty či přepravní služby, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním České poště či smluvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením ceny při převzetí. Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době (tj. zpravidla do deseti pracovních dnů) po příjmu platné objednávky.

   Doba pro dodání zboží může ve vyjímečných (při objednávkách maloseriových výrobků dodávaných třetí stranou nebo z vlastní malosériové produkce) případech být delší, o této skutečnosti bude zákazník včas informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v dodatečně prokazatelné stanovené době, je kupující oprávněn od kupní smlouvy bez uvedení dalších důvodů odstoupit. Nedodá-li prodávající zboží nebo není schopen ani v dodatečně prokazatelné stanovené době zboží dodat a neoznámí tuto skutečnost kupujícímu, je kupující oprávněn od kupní smlouvy bez uvedení dalších důvodů odstoupit.

 

Osobní odběry:

Ojednávky je možné odebírat na naší prodejně:Pražská 76, 679 61 Letovice ihned po vyřízení objednávky z naší strany. Nepožádá-li zákazník telefonicky či písemně jinak, tak bude zboží na provozovnách po vyřízení objednávky rezervováno maximálně 10 dní. V případě že zboží nebude bez udání důvodu vyzvednuto v uvedené době bude objednávka stornována bez náhrady a zboží bude poskytnuto k prodeji dalším zákazníkům. Pokud víte že nebudete schopni zboží včas odebrat rádi vám jej pošleme na dobírku.

 

Zasílání zboží do zahraničí:

Platba ze zahraničí je možná bankovním převodem na náš účet nebo zasíláem zboží na dobírku. Ceny poštovného do zahraničí jsou stanoveny podle platných ceníků a sazebníků daného přepravce a zákazník o jejich výši bude vždy předem informován.

 

Platební podmínky:

   Kupní cena zboží je splatná při jeho převzetí (na dobírku nebo osobně). Zboží objednané v našem obchodě je možné platit těmito způsoby:

 

- dobírkou při převzetí zboží (nejrychlejší a bezpečný způsob)
 
- bankovním převodem na náš účet (nutno platit předem na základě proplacení proforma faktury a zasláním kopie převodního příkazu z banky, fakturu pošleme mailem

- hotově při osobním odběru v naší prodejně nebo dle dohody se zákazníkem
 

   Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem jsme plátci DPH. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem podnikatele. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak.

 

Závěrečné informace:

   Vyplněním objednávky kupujíci bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení výše uvedených obchodních podmínek ve znění platném v den odesláni objednávky, jakož i v den odesláni objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. balného a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku v internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně dohodli, že neni-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 

Obchodní podmínky platí od 12.1.2016

ZÁKAZNÍK


    Přihlásit nebo Registrovat

NOVINKY E-MAILEM

Máte zájem o zasílání informací o slevách a cenových akcích? Napište zde svoji e-mailovou adresu. Zadáním již registrované adresy se odhlásíte.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon - objednávky:
724 932 810 (10:00-15:00)

Telefon - dotazy:
776 348 734 (10:00-15:00)

E-mail:
info@zeleznicni-modelarstvi.cz

Více kontaktů

Vykupujeme modely za hotové

Facebook

Odkazy | Powered by: Webglobal

Novinky e-mailem

Máte zájem o zasílání informací o slevách a cenových akcích?
Přihlašte svoji e-mailovou adresu.

Zavřít