REKLAMAČNÍ ŘÁD

Dodavatelem a provozovatelem tohoto internetového obchodu od 15.8. 2019:

Firma:

MArtin Tesař

Specializovaný E-shop

Železničních modelů

Albína Krejčího 797/10 (ne provozovna)

679 61 Letovice

___________________

Provozovna (kamenný obchod):  internetový obchod i nadále funguje bez omezení včetně expedice objednávek:

Pražská 970

679 61 Letovice 

IČO: 08347697

DIČ: CZ8403293767 plátce od 1.2. 2020

IČP: 1012839591

 

Reklamační řád:  

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v katalogu.

    Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při správném používání a na vady vzniklé prokazatetnou vinou výrobce. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. 

 Veškeré zboží je před odesláním k zákazníkovi naším zaměstnancem zkontrolováno a vyzkoušeno.  Zboží si prosím překontrolujte ihned při jeho převzetí.

Zákazníkem internetového obchodu železniční-modelářství.cz  je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

 

Kupující je  oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne  u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Podnikatel je  povinen reklamaci vyřídit ve lhůta do 30 kalendářních dnů, pokud nebude tato lhůta dodržena 

 je  povinen dohodnout se spotřebitelem písemně delší dobu a nebo mu vrátit peněžení prostředky za reklamované zboží včetně adekvátních nákladů na vrácení zboží např: poštovné (neadekvátní proplacení taxi služby) a to na uvedený bankovní účet případně služenkou na uvednou adresu spotřebitelem.

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Odpovědnost Prodávajícího:
 

1.Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal: 

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal

nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

Co dělat pokud zásilka vykazuje poškození?

Pokud je balík poškozen nebo obsah balíku poškozen, tak jej nepřebírejte od přepravce a nebo zboží před ním překontrolujte a pokud je poškozeno trvejte na sepsání reklamačního protokolu s dodavatelem Česká pošta v ten samí den při převzetí zásilky s uvedením zjištěných závad.

Do záruky nespadají tyto případy:

 
- zboží bylo reklamováno po záruční době
 - zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno spotřebitelem
  
 

Odstoupení od kupní smlouvy:

Dle ustanovení paragrafu 1831 od. 1 zákona číslo 89/2012, OZ, ve znění pozdějších předpisů, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, od  odstoupení od kupní smlouvy zboží,

které od něho obdržel. Dle  ustanovení paragrafu 1832 odstavec 1, zákona číslo 89/2012, OZ ve znění pozdějších předpisů stanovuje podnikateli následující povinnost - pokud odstoupí spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladu na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem.

Podniaktel vrátí spotřebiteli přijaté pěněžní prostředky jen tehdy, pokud tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Dle ustanovení paragrafu 1833 zákona číslo 89/2012, OZ, ve znění pozdějších předpisů, spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním s tímto zbožím jinak, než  je nutné sním nakládat

s ohledem na  jeho povahu a vlastnosti to neplatí pokud podnikatel nesdělil informace podle  ustanovení paragrafu 1820 odstavec jedna písmeno F.

 


 Postup při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží zákazníkem: 

- zaslání informace zákazníkem, že odstoupuje od kupní smlouvy bez udání důvodů dle příslušných paragrafů OZ s uvedením číslo objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení hodnoty zakoupeného zboží

-po obdržení zboží, které vrátíte zpět je podnikatel povinnen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od uvedení spotřebitelem o odstoupení od  kupní smlouvy zaslat všechny peněžní prostředky včetně nákladu na dodání, které od zákazníka na základě kupní smlouvy přijal.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
 

 Jaké dokumenty je dobré přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké zboží nelze vrátit?

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu


Reklamace a vrácené zboží s odstoupením od kupní smlouvy prosím zasílejte na adresu naší provozovny:

Martin Tesař

Specializovaný E-shop železničních modelů

Pražská 970

679 61 Letovice

 

Formulář pro vrácení/výměnu zboží a reklamaci zboží

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz"

Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Železniční modely nejsou vhodné pro děti do 3 let vzhledem k ostrým rohům, hranám a malým dílům.

Levnější START modely jsou doporučeny pro děti od 6 let, zatímco běžné modely pro dospělé modeláře.

Reklamační řád platí od 15.8.2019 poslední úprava 19.5. 2023

ZÁKAZNÍK


    Přihlásit nebo Registrovat

NOVINKY E-MAILEM

Máte zájem o zasílání informací o slevách a cenových akcích? Napište zde svoji e-mailovou adresu. Zadáním již registrované adresy se odhlásíte.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon
objednávky, dotazy:

776 348 734 (10:00-16:00)

E-mail:
info@zeleznicni-modelarstvi.cz

Více kontaktů

Vykupujeme modely za hotové

Facebook

Náhradní díly pro TT a H0

Dárkový poukaz ideální dárek pro nerozhodnuté

Odkazy | Powered by: Webglobal

Novinky e-mailem

Máte zájem o zasílání informací o slevách a cenových akcích?
Přihlašte svoji e-mailovou adresu.

Zavřít